Team Ham

't Labyrint Team
Dr. Inge Buseyne

Dr. Inge Buseyne is Leifarts en EMDR trauma therapeute. Ze volgde een opleiding Neurofeedback bij Dr. W. Van den Bergh. Binnen ’t Labyrint verzorgt Dr. Buseyne consultaties psychiatrie. Ze is als psychiater betrokken bij het psychodiagnostisch proces. Dr. Buseyne is eveneens externe consultant voor de groepspraktijken De Puzzel in Heusden-Zolder, De Praktijk in Hasselt en Diathe in Hasselt/Leopoldsburg. Zij specialiseerde zich in de loop van haar praktijkvoering in depressie en bipolariteit, onderzoek en begeleiding van ontwikkelingsproblemen en hoogbegaafdheid (HB). Ook voor dubbeldiagnose AD(H)D of ASS met HB is er uitgebreide kennis en ervaring.
Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Dr. Buseyne neemt voorlopig geen nieuwe patiënten meer aan. Er kan wel steeds een afspraak gemaakt worden bij de psychologisch consulenten.

Cédrine Van Hout

Cédrine verzorgt psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblematieken (autisme, AD(H)D en intelligentie). Hiernaast kan je bij haar ook terecht voor coaching en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, AD(H)D of andere moeilijkheden (sociaal-emotioneel, psychologisch, leerproblemen,…).

Karen Bastin

Karen is auteur van meerdere boeken i.v.m. leerprocessen bij kinderen. In ‘t Labyrint Ham verzorgt zij psychodiagnostisch onderzoek naar ontwikkelingsproblematieken (autisme, AD(H)D en intelligentie) bij kinderen, jongeren en volwassenen. Zij begeleidt kinderen en jongeren.

Arno Van Dingenen

Arno is in ’t Labyrint actief als coach voor jongeren en volwassenen met psychosociale problemen en met leerproblemen.

Lisa Werrens

Lisa is psychologisch consulent en heeft naast haar basisopleiding nog een postgraduaat Oplossingsgericht Hulpverlener gevolgd. Hierdoor kijkt ze steeds naar de kwaliteiten van een persoon en gebruikt ze hun levenservaring als bouwstenen in haar coachingssessies. Ze is actief in ‘t Labyrint Ham en verricht diagnostisch onderzoek naar zowel intelligentie, ontwikkelingsproblematieken (zoals ADD, ADHD en ASS) als persoonlijkheidsonderzoek. Ze streeft naar een fijne samenwerking tussen haarzelf en de cliënt en vertrekt steeds vanuit de visie van de cliënt.

Niki Paesen

Niki is psychiatrisch verpleegkundige en werkt als begeleidster bij beschut wonen De Linde in Diest. Sedert december 2022 is ze werkzaam als gecertificeerd loopbaancoach. Als loopbaancoach ondersteunt ze jou om jezelf en jouw loopbaan verder te ontwikkelen. Ze reikt je de nodige documenten en tools aan, en begeleid je in het maken van keuzes en beslissingen. Hiernaast is ze ook stress- en burn-outcoach. Ze volgt momenteel een postgraduaat tot auti-coach.

Elke Van Lersberghe

Elke is afgestudeerd als Klinisch Orthopedagoog (K.U. Leuven). In ’t Labyrint zal ze zich vooral focussen op het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme, ADHD, sociaal-emotionele problemen en andere psychologische moeilijkheden. Elke vindt het belangrijk om niet alleen te focussen op de moeilijkheden, maar ze wil ook de kwaliteiten van de cliënt, en het netwerk rondom de cliënt, extra in de verf zetten en zich inzetten om stap voor stap de vooropgestelde doelstellingen te behalen.
Elke is in het bezit van haar FOD-beroepsvisum en is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO). Ze volgde reeds vormingen omtrent speltherapie, kindertekeningen begrijpen, autisme vs. hoogsensitiviteit. Momenteel volgt ze ook een opleiding in de creatieve therapie.